Location:PREFETURAL CENTRE / Category:Suki-yaki / Shabu-shabu